piątek, 14 stycznia 2011

Nowaczykowie od Walentego pochodzący.

Pod tym tytułem, w styczniu 2003 roku, rozpoczęłam moje poszukiwania genealogiczne. Napisałam w PowerPoint gazetkę informacyjną (kurendę) i wysłałam ją bardziej i mniej znanym krewnym i powinowatym. Odezw był średni, ale zapoznałam się z paroma “nowymi” krewnymi, których potem poznałam osobiście.
W pierwszym numerze była m.in. etymologia nazego nazwiska z GenPolu, a przygotowana przez niezawodną Alnę. Oto ona.
"Nazwisko nasze pochodzi od nazwiska czy przezwiska Nowak, to zaś od popularnej podstawy nowak 'człowiek nowy, przybysz'. Tzw. Słownik warszawski (t. III, s. 414) przytacza następujące definicje: nowaczek 'młodziczek, prostaczek'; nowak 1. człowiek początkujący w jakimś zawodzie, nowicjusz ("Na urzędy kościelne dawani być nie mają nowacy nieświadomi i nieumiejętni, ale ci, którzy się w tym ćwiczyli i długo się w tej szkole uczyli"), 2. człowiek, który się pierwszy ze swego rodu wzniósł na wyższe stanowisko, człowiek bez przeszłości, parweniusz: Novus homo, ("Moja rada jest ta, aby z pośrzodka nas był jeden obrany, któryby szedł w poselstwie do raju, do tego nowaka Adama i do jego samice"), 3. nowych rzeczy wynaleźca, sprawca. To nazwisko zostało odnotowane na terenie Polski już w XVII wieku K. Rymut, w Nazwiskach Polaków, (Wrocław 1991, s. 197) podaje, iż w 1631 roku, a J. Bubak (Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny, cz. 2, s. 17, Kraków 1992) przytacza wcześniejszy zapis "Imieniem Kaspra Nowaczyka s Kadzcey (.) u oycza Maczieia Nowaczyka 1626, Kaspra Nowaczykas Kacczey 1628". Według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych (t. VI, s. 649) w 1990 r. w Polsce było 9196 nosicieli tego nazwiska, z tego najwięcej (750) w dawnym województwie kaliskim. 1:26,500."
Alina Naruszewicz 20 stycznia 2003

3 komentarze: